Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

25 november 2016 - 9 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30,6 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 november 2016

Värdering:

30,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Miris som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Om företrädesemissionen på 30,6 Mkr övertecknas kan en övertilldelningsoption på 10 Mkr användas.

olaget har erhållit teckningsförbindelser på ca 20 % av emissionen och externa garantier upp till ca 70 %, sammanlagt ca 27 MSEK, vilket innebär att emissionen är säkerställd till ca 90 %. Det säkerställda beloppet innefattar åtaganden om att genom kvittning teckna aktier för ca 6 MSEK.

Uppdaterat: 2016-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss