Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

14 mars 2016 - 31 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,7 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 mars 2016

Värdering:

39,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 30% av emissionen och externa garantier upp till 80%, sammanlagt cirka 15,8 MSEK, vilket innebär att emissionen är säkerställd till 80% procent. Det säkerställda beloppet innefattar åtaganden om att genom kvittning teckna aktier för 1,7 MSEK. Resterande likvid kommer att tillföras genom kontant betalning.

Uppdaterat: 2016-03-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss