Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

21 november 2014 - 12 december 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,1 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 november 2014

Värdering:

7,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 11:4.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 12 december 2014.

Uppdaterat: 2014-12-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss