Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

5 juni 2013 - 20 juni 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,09 Mkr

Teckningskurs:

0,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 juni 2013

Värdering:

Pre-money 12,09 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Miris har från ett antal investerare och aktieägare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet.

Av emissionsbeloppet är 3,9 Mkr en kvittningsemission.

Genom en övertilldelningsoption kan Miris i samband med föreliggande företrädesemission emittera aktier för högst ytterligare 2 Mkr i det fall företrädesemissionen skulle övertecknas.

Uppdaterat: 2013-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss