Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

3 juni 2011 - 20 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,17 Mkr

Teckningskurs:

1,23 kr / unit (0,41 / aktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 maj 2011

Värdering:

Pre-money 11,17 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 uniträtt. För teckning av 1 unit erfordras 3 uniträtter. 1 unit innehåller 3 aktier och 1 teckningsoption. 3 befintliga aktier ger således rätt att teckna 1 unit.

Post:

5000 units.

Övrigt:

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet har avtalats. Teckningsoptionens teckningskurs uppgår till 0,55 kr med en löptid till och med den 28 september 2012. Utövande av teckningsoptionen för nyteckning av aktie kan ske under perioden 3 – 28 september 2012. Om alla teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 5 Mkr.

Uppdaterat: 2011-06-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss