Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Minesto AB

Minesto AB

Minesto AB
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda

Hemsida:

minesto.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Minesto utvecklar och bygger en ny typ av tidvatten-kraftverk som baserar sig på företagets egna patenterade teknologi.

Teckningsperiod:

4 december 2019 - 18 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

86,5 Mkr

Teckningskurs:

14,12 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:16. En (1) innehavd aktie ger en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionen som ingår i en Unit förfaller den 30 april 2021 och varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Midroc New Technology AB kommer att avstå från sin rätt att delta i Företrädesemissionen på grund av sitt deltagande i den Riktade Emissionen.

Uppdatering: Minestos största aktieägare BGA Invest AB har åtagit sig att teckna sig för units till ett sammanlagt värde om 20 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 23 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss