Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Minesto AB

Minesto AB

Minesto AB
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda

Hemsida:

minesto.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Minesto utvecklar och bygger en ny typ av tidvatten-kraftverk som baserar sig på företagets egna patenterade teknologi.

Teckningsperiod:

30 januari 2018 - 13 februari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

103,5 Mkr

Teckningskurs:

11,20 kr per unit / 2,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 januari 2018

Värdering:

207 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av TO2, för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionen (TO2) ger rätt att teckna en aktie för 7 kronor under perioden från och med den 11 januari 2019 till och med 8 februari 2019.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 10,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 10 procent av Emissionen). Därutöver har Bolaget erhållit garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 62,1 miljoner kronor (motsvarande 60 procent av Emissionen). Emissionen är därmed säkerställd upp till 70 procent av den initiala emissionsvolymen. Bland garanterna finns de långivare som har förbundit sig att lämna en kortfristig lånefinansiering i januari 2018 om 20 miljoner kronor till Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss