Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Minesto AB

Minesto AB

Minesto AB
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda

Hemsida:

minesto.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Minesto utvecklar och bygger en ny typ av tidvatten-kraftverk som baserar sig på företagets egna patenterade teknologi.

Teckningsperiod:

30 september 2015 - 21 oktober 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

95 Mkr + 16,8 Mkr

Teckningskurs:

5,60 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

Ca 200 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred ägarspridning prioriteras.

Post:

1 unit, dock minimum 1000 units.

Övrigt:

Minesto noteras på First North den 9 november 2015.

1 unit består av 1 aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption.

Emissionen på 95 Mkr är säkerställd genom att huvudägaren teckar för 60 Mkr och ett garantikonsortium garanterar 35 Mkr. Övertilldelning på 16,8 Mkr kan tillkomma.

Samtidigt med denna emission siktar företaget även på att ta in ytterligare 100 Mkr från institutioner i Europa.

Uppdaterat: 2015-09-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss