Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB
Skeppsbron 16
11130 Stockholm

Hemsida:

www.mineralinvest.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter.

Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Teckningsperiod:

4 juni 2008 - 13 juni 2008

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

Upp till 9 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr respektive 0,70 kr

Likviddag:

25 juni 2008

Avstämningsdag:

26 maj 2008 för 0,60 kr priset

Värdering:

Innan nyemissionen 7,5 Mkr - 8,75 Mkr (räknat på emissionskursen 0,60 respektive 0,70 kr). Efter nyemissionen tillkommer upp till 9 Mkr.

Villkor:

Aktieägare i Archelon MIneral har företräde och får köpa aktierna för 0,60 kr styck, övriga för 0,70 kr

Post:

4000 aktier

Övrigt:

Företaget noteras på Nordic-MTF i augusti 2008.

Uppdaterat: 2008-06-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss