Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB
Skeppsbron 16
11130 Stockholm

Hemsida:

www.mineralinvest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter.

Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Teckningsperiod:

22 september 2014 - 6 oktober 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett fåtal indusriella och/eller finansiella investerare.

Post:

Övrigt:

Styrelsen har bemyndigats om att utföra kvittningar med bolagets fordringsägare, maximalt 10 Mkr.

Preferensaktien uppbär en kupongränta om 8% p.a. för innehavaren. Vilken utbetalas årsvis i efterskott.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss