Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB
Skeppsbron 16
11130 Stockholm

Hemsida:

www.mineralinvest.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter.

Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Teckningsperiod:

2 december 2013 - 17 januari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,7 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2013

Värdering:

82 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

För varje 2 aktier som tecknas och betalas erhålls 1 teckningsoption. Där 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie för 4 öre tom 31 mars 2014.

Om emissionen fulltecknas och om de teckningsoptioner då ges ut används får bolaget ytterligare 6,85 Mkr.

Uppdatering: Mineral Invest förlänger teckningstiden till den 17 januari 2014. Företaget kallar även till en kontrollstämma den 22 januari.

Uppdaterat: 2013-12-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss