Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB
Skeppsbron 16
11130 Stockholm

Hemsida:

www.mineralinvest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter.

Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Teckningsperiod:

1 juni 2012 - 16 november 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

114,8 Mkr

Teckningskurs:

0,24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 114 Mkr.

Villkor:

Riktad till Amarant Mining Ltd.

Post:

Övrigt:

Företaget byter efter emissionen lista från Aktietorget till First North.

Observera att datumen inte är exakta. Emissionen kommunicerades den 1 juni 2012 och beräknas vara klar under augusti 2012.

Uppdatering: Transaktionen skulle varit klar den 12 oktober, men tiden har nu förlängts till den 1 november 2012.

Uppdatering: Tiden förlängs ytterligare ett par veckor.

Uppdaterat: 2012-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss