Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB
Skeppsbron 16
11130 Stockholm

Hemsida:

www.mineralinvest.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter.

Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Teckningsperiod:

2 december 2011 - 16 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

92,2 Mkr + 47,8 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 november 2011

Värdering:

Pre-money 51,2 Mkr.

Villkor:

5 befintliga aktier i Mineral Invest berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 9 aktier och 4 teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad i sin helhet av bl.a. specialfonden Underwriting Capital I SICAV-SIF som också genom bryggfinansiering lånat ut 54,0 Mkr till bolaget. Teckningsoptionerna som följer med i företrädesemissionen ger rätt till teckning av nya aktier till teckningskursen 0,35 kr per aktie under perioden 1-30 april 2012. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut får bolaget in ytterligare 47,8 Mkr.

Uppdaterat: 2011-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss