Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB

Mineral Invest International MII AB
Skeppsbron 16
11130 Stockholm

Hemsida:

www.mineralinvest.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Exploatering av georesurser med inriktning på malmer och mineraler. Bedrivs via de lokala dotterbolagen i respektive land på Balkan och är inriktad på att prospektera efter mineralfyndigheter.

Mineral Invest International MII AB hette tidigare Balkan Resources AB. Inför ett samgående med Mineral Invest Sweden AB bytte företaget namn.

Teckningsperiod:

22 mars 2011 - 8 april 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

47,1 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

3 dagar efter beslut om tilld.

Avstämningsdag:

21 mars 2011

Värdering:

Pre-money 47,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje 1 befintlig aktie i Mineral Invest berättigar till 1 teckningsrätt, och 1 teckningsrätt ger rätt till teckning 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företaget förlänger teckningstiden till den 8 april 2011.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss