Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Midsona AB

Midsona AB

Midsona AB
Dockplatsen 16
211 19 Malmö

Hemsida:

www.midsona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Teckningsperiod:

6 november 2019 - 20 november 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 630 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 november 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Stena Adactum tecknar 27,9 % (sin andel) av emissionen. Därutöver har Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Nordea Investment Funds och Peter Wahlberg (inkl. bolag), som tillsammans representerar cirka 24,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 22,0 procent av rösterna i Midsona, meddelat sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt uttryckt avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar av aktierna i Företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss