Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Midsona AB

Midsona AB

Midsona AB
Dockplatsen 16
211 19 Malmö

Hemsida:

www.midsona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Teckningsperiod:

20 september 2016 - 5 oktober 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 400 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 september 2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 2 september 2016 och, förutsatt att nyemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen att vara den 16 september 2016 och teckningsperioden att löpa från och med den 20 september till och med den 5 oktober 2016.

Midsonas största aktieägare, Stena Adactum AB, som innehar cirka 25,3 procent av kapitalet har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen och utfärda en emissionsgaranti för återstående del av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss