Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Midsona AB

Midsona AB

Midsona AB
Dockplatsen 16
211 19 Malmö

Hemsida:

www.midsona.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Teckningsperiod:

19 augusti 2015 - 2 september 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 120 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 augusti 2015

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar. De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 6 augusti 2015.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss