Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micus AB

Micus AB

Micus AB
Gymnasiev. 6
93157 Skellefteå

Hemsida:

www.micus.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Micus bedriver utveckling och försäljning av portabla intensivvårdssystem avsedda för ambulans- och trafikflyg.

Teckningsperiod:

6 april 2010 - 23 april 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

1,36 kr

Likviddag:

23 april 2010

Avstämningsdag:

26 mars 2010

Värdering:

Pre-money 17 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

500 aktier.

Övrigt:

Micus planerar på Aktietorget den 28 maj 2010.

Uppdaterat: 2010-04-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss