Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB
Holtermansg. 1 A
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.micropos.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

10 oktober 2016 - 1 november 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 oktober 2016

Värdering:

84,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:11. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per innehavd aktie. 11 teckningsrätter ger rätt att teckna 3 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss