Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB
Holtermansg. 1 A
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.micropos.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

16 mars 2015 - 8 april 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

2,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 mars 2015

Värdering:

88 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Micropos styrelse har inhämtat teckningsförbindelser och garantiåtagande för 100 % av emissionen från ett konsortium bestående av Bolagets huvudägare samt ett mindre antal privata investerare.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 8 april 2015.

Uppdaterat: 2015-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss