Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB
Holtermansg. 1 A
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.micropos.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

13 november 2013 - 29 november 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,49 Mkr +0,19 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 november 2013

Värdering:

49,6 Mkr pre-money, eller 64,1 Mkr pre-money om den riktade nyemissionen som görs samtidigt som denna räknas in.

Villkor:

Företrädesrätt 1:15. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Styrelsen har inhämtat teckningsåtaganden för ca 40 procent av företrädesemissionen.

Samtidigt som denna företrädesemission gör företaget även en riktad nyemission på 14,5 Mkr.

Om denna företrädesemission övertecknas kan företaget ge ut aktier för ytterligare knappt 1,19 Mkr.

Uppdaterat: 2013-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss