Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB
Holtermansg. 1 A
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.micropos.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

20 december 2012 - 27 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

27 december 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen riktas till ett fåtal såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Uppdatering: Emissionen riktas enbart till Almi Invest AB.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Stämman beslutade enligt förslaget att upp till 6 miljoner aktier kan ges ut. Styrelsen avser dock att endast göra en emission på 4 miljoner aktier och kronor, riktad till Almi Invest AB.

Uppdaterat: 2012-12-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss