Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB
Holtermansg. 1 A
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.micropos.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

15 oktober 2012 - 30 oktober 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 oktober 2012

Värdering:

Pre-money 17,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie innhavd aktie erhåller ägaren en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

5 849 920 aktier fördelas enligt företrädesrätt. Vid överteckning kan ytterligare 150 080 aktier erbjudas, där de som tecknade med teckningsrätter har företräde.

Bolaget har av Innovationsbron, VD, styrelse och närstående till styrelsen samt av ett antal investerare erhållit garanti och avsiktsförklaringar om teckning omfattande drygt 2 000 000 kronor, vilket motsvarar 33 procent av emissionen. Till dessa utgår ingen ersättning för garanti- eller avsiktsförklaringarna.

Uppdaterat: 2012-10-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss