Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Micropos Medical AB

Micropos Medical AB

Micropos Medical AB
Holtermansg. 1 A
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.micropos.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Micropos utvecklar framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer.

Teckningsperiod:

7 juni 2011 - 27 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2011

Värdering:

Pre-money 48,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. 1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt. 7 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie,

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss