Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metromark Hotels Holding AB

Metromark Hotels Holding AB

Metromark Hotels Holding AB
Adelgatan 5
21122 Malmö

Hemsida:

www.metromarkhotels.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nyskapande hotellkoncept som kombinerar hög komfort med låga kostnader.

Teckningsperiod:

8 mars 2007 - 29 mars 2008

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

4 april 2007

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

10.000 aktier.

Övrigt:

Metromark noteras på Nordic MTF under april 2007.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss