Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metromark Hotels Holding AB

Metromark Hotels Holding AB

Metromark Hotels Holding AB
Adelgatan 5
21122 Malmö

Hemsida:

www.metromarkhotels.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nyskapande hotellkoncept som kombinerar hög komfort med låga kostnader.

Teckningsperiod:

5 mars 2010 - 29 mars 2010

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

22,6 Mkr exkl teck.optioner

Teckningskurs:

10 kr per unit (5 kr/aktie)

Likviddag:

29 mars 2010.

Avstämningsdag:

26 februari 2010

Värdering:

Pre-money 11,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Rätt att teckna Units skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en uniträtt erhålls för en befintlig aktie. En uniträtt ger rätt att teckna en Unit bestående av två aktier i bolaget och en teckningsoption av serie 2010/2013.

Post:

Övrigt:

Metromark gör innan denna företrädesemission en riktad emission för att köpa ett företag som äger ett kontorshotell. - En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget vid slutet av varje kalenderkvartal under perioden från och med den 1 april 2010 till och med den 31 mars 2013 till en teckningskurs om SEK 7,50 per aktie.

Uppdaterat: 2010-03-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss