Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Grängesberg Exploration Holding AB

Grängesberg Exploration Holding AB

Grängesberg Exploration Holding AB
Malmskillnadsgatan 39
111 38 Stockholm

Hemsida:

grangesbergexploration.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Grängesberg Exploration har bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Grängesberg Exploration Holding AB hette tidigare Metallvärden i Sverige AB. Metallvärden i Sverige hette tidigare Kilsta Metallvärden. Kilsta Metallvärden hette tidigare Kilsta Metall.

Teckningsperiod:

25 augusti 2011 - 13 september 2011

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

20,2 Mkr

Teckningskurs:

2,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 augusti 2011

Värdering:

Pre-money 13,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad av ett garantikonsortium och av teckningsförbindelser. Observera, teckningsperioden är endast en uppskattning, bolaget har inte kommunicerat datum ännu.

Uppdatering: Teckningsperioden är den 25 augusti - 13 september 2011.

Uppdaterat: 2011-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss