Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metacon AB

Metacon AB

Metacon AB
Hyttåsvägen 10
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.metacon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Metacon utvecklar och marknadsför energisystem för elektrokemisk omvandling av biogas och naturgas till el och värme. Företagets system levereras nyckelfärdiga med integrerad bränslecell för såväl lokal el- och värme-produktion som för kommersiell energileverans genom anslutning till el- och fjärrvärmenät. Teknik och produkter är baserade på upphovsrättsskyddad, patenterad reaktor-katalysatorteknik för bränsle-omvandlingsprocesser.

Teckningsperiod:

24 juli 2018 - 31 augusti 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

16,97 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

20 juli 2018

Värdering:

33,94 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Metacon noteras på NGM Nordic-MTF den 20 september 2018.

Uppdaterat: 2018-07-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss