Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mertiva AB

Mertiva AB

Mertiva AB
Karlavägen 108
115 25 Stockholm

Hemsida:

www.mertiva.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mertiva består av en kassa samt aktier i Protein Sciences Corporation och Mercodia AB. Mertiva AB hette tidigare Diamyd Medical AB.

Teckningsperiod:

16 oktober 2009 - 30 oktober 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

219,2 Mkr

Teckningskurs:

70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 782,8 Mkr och post money 1 miljard kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 7:25. 25 befintliga aktier i Diamyd ger företrädesrätt att teckna 7 nya aktier. För varje aktie erhålls 7 teckningsrätter. 25 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter 16 oktober - 27 oktober 2009. Emissionen är garanterad i sin helhet.

Uppdaterat: 2009-10-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss