Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MenuPay AB

MenuPay AB

MenuPay AB
Trekronergade 147 C, 2. sal
2500 Valby, Danmark

Hemsida:

menucard.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MenuPay är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation. MenuPay AB hette tidigare MenuCard AB.

Teckningsperiod:

27 maj 2019 - 17 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 6:5. Fem befintliga aktier ger rätt att teckna 6 nya units. En unit innehåller en aktie av serie B och en teckningsoption som erhålles vederlagsfritt.

Post:

Övrigt:

Emissionen är täckt upp till 75 procent av befintliga ägare och nya investerare genom teckningsförbindelser och ersättningsfria emissionsgarantier.

Lösentiden för de nya teckningsoptionerna skall infalla under perioden 17 augusti till 14 september 2020 med villkoren att tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Teckningskursen skall beräknas som 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen under de tio handelsdagar som föregår första dagen i lösenperioden, dock lägst aktiens kvotvärde.

Uppdaterat: 2019-05-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss