Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MenuCard AB

MenuCard AB

MenuCard AB
Trekronergade 147 C, 2. sal
2500 Valby, Danmark

Hemsida:

menucard.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation.

Teckningsperiod:

18 december 2018 - 18 december 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,3 M DKK

Teckningskurs:

1 DKK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Pitzner Gruppen Holding A/S.

Post:

Övrigt:

Förutom denna aktieemission så ger företaget även ut ett konvertibelt lån på 4,4 miljoner DKK.

De nya konvertibla lånen på sammanlagt 4,4 MDKK löper under 3 år till 7 procents ränta. Lånen har rätt till konvertering till samma pris som i den riktade nyemissionen; 1,385 SEK per aktie. Konverteringsrätten gäller i 24 månader. Av de samlade lånen är 3,9 MDKK tillhandahållet av Pitzner Gruppen Holding A/S och 0,5 MDKK tillhandahållet av Kraks Fond. Andelen av lånet som är tillhandahållet av Kraks Fond har samma villkor men löper ut samtidigt som de redan utestående lånen till Kraks Fond. Om alla lån konverteras kommer detta, inklusive möjlig konvertering av de befintliga lånen tillhandahållna av Kraks Fond på 3 400 000 DKK, vid registrering av nyemissionen hos Bolagsverket innebära att antalet B-aktier i MenuCard kommer att öka med 3 400 000 + 4 400 000 stycken.

Uppdaterat: 2018-12-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss