Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MenuCard AB

MenuCard AB

MenuCard AB
Trekronergade 147 C, 2. sal
2500 Valby, Danmark

Hemsida:

menucard.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation.

Teckningsperiod:

5 oktober 2017 - 19 oktober 2017

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

7,59 Mkr

Teckningskurs:

2,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2017

Värdering:

21,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:14. För varje befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

MenuCard har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,1 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionsvolymen. Cirka 2,3 MSEK av teckningsförbindelserna har på förhand inbetalts som bryggfinansiering. Bryggfinansieringen är till sin helhet avsedd att kvittas i den planerade nyemissionen. För bryggfinansieringen utgår premieersättning om åtta procent i form av likvida medel.

Uppdaterat: 2017-10-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss