Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MenuCard AB

MenuCard AB

MenuCard AB
Trekronergade 147 C, 2. sal
2500 Valby, Danmark

Hemsida:

menucard.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda vid restaurangbesök i samband med t ex representation.

Teckningsperiod:

8 december 2016 - 22 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,4 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

21,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Menucard noteras på Aktietorget den 23 januari 2017.

5,4 Mkr av emissionen tecknas genom att skulder konverteras.

MenuCard har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier på ca 15,4 MSEK, vilket motsvarar ca 76% av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss