Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Melker Schörling AB

Melker Schörling AB

Melker Schörling AB
Birger Jarlsgatan 13
111 45 Stockholm

Hemsida:

melkerschorlingab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Melker Schörling AB (MSAB) är ett aktivt ägarbolag som verkar för långsiktig industriell utveckling. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra till en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för bolagets aktieägare.

Teckningsperiod:

7 december 2012 - 12 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

125 Mkr

Teckningskurs:

203 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till United International Enterprises Ltd.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss