Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MediRätt AB

MediRätt AB

MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
18133 Lidingö

Hemsida:

www.mediratt.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MediRätt bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Syftet är att höja kvalitén för sjukvården i hemmet. MediRätt vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden. Visionen är att inom tre år vara en av de ledande internationella leverantörerna av produktlösningar för säker medicinering i hemmiljö. MediRätts grundare och huvudägare är TV-doktorn i TV4, Göran Sjönell.

Teckningsperiod:

14 februari 2019 - 14 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

5,68 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Ingenjörsbyrån SveKon (Svensk Konstruktionstjänst), betalning genom kvittning av fordran.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss