Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MediRätt AB

MediRätt AB

MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
18133 Lidingö

Hemsida:

www.mediratt.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MediRätt bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Syftet är att höja kvalitén för sjukvården i hemmet. MediRätt vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden. Visionen är att inom tre år vara en av de ledande internationella leverantörerna av produktlösningar för säker medicinering i hemmiljö. MediRätts grundare och huvudägare är TV-doktorn i TV4, Göran Sjönell.

Teckningsperiod:

25 april 2012 - 10 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,7 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 april 2012

Värdering:

Pre-money 3,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1, för respektive A- och B-aktie.

Post:

Övrigt:

Medirätt har erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter och huvudägare om totalt cirka 1,9 MSEK samt tecknat garantiavtal om totalt cirka 1,8 MSEK vilket tillsammans motsvarar hela emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2012-04-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss