Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MediRätt AB

MediRätt AB

MediRätt AB
Stockholmsvägen 33
18133 Lidingö

Hemsida:

www.mediratt.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MediRätt bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Syftet är att höja kvalitén för sjukvården i hemmet. MediRätt vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden. Visionen är att inom tre år vara en av de ledande internationella leverantörerna av produktlösningar för säker medicinering i hemmiljö. MediRätts grundare och huvudägare är TV-doktorn i TV4, Göran Sjönell.

Teckningsperiod:

7 februari 2011 - 28 februari 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

6,60 kr

Likviddag:

11 mars 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 20,5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 6600 kr.

Övrigt:

MediRätt kommer att noteras på Aktietorget den 4 april 2011.

Uppdaterat: 2011-02-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss