Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedicPen AB

MedicPen AB

MedicPen AB
Storgatan 44
30243 Halmstad

Hemsida:

www.medicpen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MedicPen är en helsvensk och patenterad, teknisk innovation som möter behovet från såväl patienter som personal inom sjukvård samt vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin.

Teckningsperiod:

11 juni 2009 - 26 juni 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,75 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

4 bankdagar efter utsänd nota.

Avstämningsdag:

8 juni 2009

Värdering:

Pre-money 9,72 Mkr och post money 18,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 9:10. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss