Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedicPen AB

MedicPen AB

MedicPen AB
Storgatan 44
30243 Halmstad

Hemsida:

www.medicpen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MedicPen är en helsvensk och patenterad, teknisk innovation som möter behovet från såväl patienter som personal inom sjukvård samt vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin.

Teckningsperiod:

9 oktober 2019 - 25 oktober 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

0,38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2019

Värdering:

60 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

MedicPen har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 0,2 MSEK respektive cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av Företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss