Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedicPen AB

MedicPen AB

MedicPen AB
Storgatan 44
30243 Halmstad

Hemsida:

www.medicpen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MedicPen är en helsvensk och patenterad, teknisk innovation som möter behovet från såväl patienter som personal inom sjukvård samt vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin.

Teckningsperiod:

25 april 2016 - 13 maj 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,6 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 april 2016

Värdering:

81 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. En (1) innehavd aktie per avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs 7 uniträtter för att teckna (1) en unit. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan Medicpen använda en övertilldelningsoption på 4 Mkr.

Uppdaterat: 2016-04-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss