Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedicPen AB

MedicPen AB

MedicPen AB
Storgatan 44
30243 Halmstad

Hemsida:

www.medicpen.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MedicPen är en helsvensk och patenterad, teknisk innovation som möter behovet från såväl patienter som personal inom sjukvård samt vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin.

Teckningsperiod:

13 september 2013 - 13 september 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,1 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,2 Mkr pre-money och 29,3 Mkr post money, exklusive utestående teckningsoptioner.

Villkor:

Riktad nyemissioner. Huvudinvesterare är Capensor Capital AB samt ett mindre antal privata investerare.

Post:

Övrigt:

Genom teckningsoptionerna TO2 kan bolaget komma att tillföras ytterligare ca 4,7 miljoner kronor. Teckningskursen är 1,10 kr och att det krävs två optioner för att teckna en aktie. Löptiden på optionen är till och med 6 december 2013.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss