Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedicPen AB

MedicPen AB

MedicPen AB
Storgatan 44
30243 Halmstad

Hemsida:

www.medicpen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MedicPen är en helsvensk och patenterad, teknisk innovation som möter behovet från såväl patienter som personal inom sjukvård samt vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin.

Teckningsperiod:

1 juni 2012 - 14 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,7 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 maj 2012

Värdering:

Pre-money 23,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit (varje aktie ger en teckningsrätt och det krävs två teckningsrätter för att teckna en unit). En (1) unit innehåller (1) en aktie och (1) en teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av ca 8,8 miljoner SEK (75 %).

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 1,40 SEK från 1 sep 2012 till 31 dec 2012.

Uppdaterat: 2012-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss