Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedicPen AB

MedicPen AB

MedicPen AB
Storgatan 44
30243 Halmstad

Hemsida:

www.medicpen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MedicPen är en helsvensk och patenterad, teknisk innovation som möter behovet från såväl patienter som personal inom sjukvård samt vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin.

Teckningsperiod:

31 maj 2011 - 17 juni 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,55 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2011

Värdering:

Pre-money 43 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt, 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad.

Uppdaterat: 2011-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss