Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medica Clinical Nord Holdning AB

Medica Clinical Nord Holdning AB

Medica Clinical Nord Holdning AB
Östra Storgatan 20, 2tr
553 21 Jönköping

Hemsida:

medicanord.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Medica Nord arbetar med forskning, utveckling och försäljning av kliniskt testade och vetenskapligt dokumenterade produkter inom kosttillskottsområdet (nutraceuticals). Medica Clinical Nord Holdning AB hette tidigare Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB.

Teckningsperiod:

23 juli 2013 - 28 augusti 2013

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 juli 2013

Värdering:

Pre-money 30 Mkr, exkl apportemission etc.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Sex (6) innehavda aktier ger rätt att teckna en ny.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad av QVPE.

Obs, datum för teckning är en uppskattning, exakta datum har inte kommunicerats ännu.

I samband med denna företrädesemission gör företaget även en stor apportemission för köpet av Medica Clinical Nord AB.

Uppdatering: Faktiska datum har nu lagts till.

Uppdatering: Teckningsperioden flyttades, ny tid är 23 juli till 7 augusti 2013.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts till den 28 augusti 2013.

Uppdaterat: 2013-08-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss