Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB
Barnhusgatan 20
101 39 Stockholm

Hemsida:

www.mediaprovider.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Teckningsperiod:

26 mars 2009 - 16 april 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,1 Mkr

Teckningskurs:

2,30 kr per unit (1,15/aktie)

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

24 mars 2009

Värdering:

Pre-money 10,4 Mkr och post money 15,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt, där 4 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit består av 2 aktier samt 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 1,50 kr per aktie. Emissionen i Mediaprovider är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt genom garantiavtal.

Uppdaterat: 2009-03-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss