Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB
Barnhusgatan 20
101 39 Stockholm

Hemsida:

www.mediaprovider.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Teckningsperiod:

16 oktober 2006 - 27 oktober 2006

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14,04 Mkr

Teckningskurs:

7,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt

Post:

1000 aktier

Övrigt:

Noteras på First North den 13 november.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss