Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB
Barnhusgatan 20
101 39 Stockholm

Hemsida:

www.mediaprovider.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Teckningsperiod:

18 december 2013 - 2 januari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,05 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 december 2013

Värdering:

1,55 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 13:2. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, och två (2) teckningsrätter skall ge företrädesrätt att teckna tretton (13) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Styrelsen har för avsikt att emissionen ska vara helt garanterad.

Mediaprovider Scandinavia AB lägger ner och säljer sin förlagsverksamhet. Gör denna emission. Och köper sedan via en apportemission Modern Ekonomi Sverige AB.

Uppdatering: Emissionen är nu fullt garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt genom garantiavtal. Teckningsförbindelser från huvudägare har erhållits motsvarande cirka 30% och resterande 70% av emissionsbeloppet är garanterat av ett garantikonsortium. Garanter erhåller en garantiersättning om 8% av garanterat belopp.

Uppdaterat: 2013-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss