Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB
Barnhusgatan 20
101 39 Stockholm

Hemsida:

www.mediaprovider.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Teckningsperiod:

23 april 2012 - 8 maj 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

4,9 + 2 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 april 2012

Värdering:

Pre-money 2,45 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1 för 4,9 Mkr, samt en option på ytterligare 2 Mkr vid överteckning.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 1,8 MSEK motsvarande cirka 36,3 procent av Företrädesemissionen från flera av Mediaproviders huvudägare samt emissionsgarantier om cirka 3,1 MSEK motsvarande cirka 63,7 procent av Företrädesemissionen från externa investerare. Vid överteckning kan en option på ytterligare 2 Mkr tas i anspråk.

Uppdaterat: 2012-04-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss