Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB

Mediaprovider Scandinavia AB
Barnhusgatan 20
101 39 Stockholm

Hemsida:

www.mediaprovider.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Mediaprovider Scandinavia AB har lagt ner och sålt sin förlagsverksamhet och saknar idag operativ verksamhet. Skalet ska användas för att köpa en ny verksamhet.

Teckningsperiod:

16 juni 2011 - 30 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,55 Mkr

Teckningskurs:

0,23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 juni 2011

Värdering:

Pre-money 3,78 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. 1 befintlig aktie berättigar till 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Fritt antal aktier.

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss