Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB
Medicinareg. 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.medfielddiagnostics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Teckningsperiod:

4 februari 2015 - 18 februari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 januari 2015

Värdering:

150,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Medfield har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7,2 miljoner kronor vilket tillsammans motsvarar cirka 33 % av emissionsbeloppet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss